Definición, sinónimos e imagen de portonovés

Aprender en

portonovés

adj. portonovés

Definición de portonovés en Español

Que está relacionado con Porto Novo, capital de Benín.

Sinónimos de portonovés en Español

-

Listas donde aparece esta palabra

(Adj) Capitales africanas IV

8 palabras por aprender